Slideshow maker (using Google Slides)

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

กิจกรรมการสอน

  • ใบความรู้คลื่นกล คลื่น (Wave)  เป็นปรากฏการณ์จากการรบกวนแหล่งกำเนิด แล้วมีการแผ่กระจายพลังงานอันเป็นผลจากการรบกวนนี้สิ่งที่คลื่นพาไปด้วยคือ พลังงาน          1.  การจำแนกคลื่นตามการใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่                1 ...
    ส่ง 22 ต.ค. 2558 01:41 โดย วิไลพร พรหมทา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »